header image
Menu arrow Služby
Bežná zdravotná starostlivosť:
Preventívne prehliadky
Očkovací program
Poradenstvo
Pusudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz, zbrojný preukaz, potravinársky preukaz
Vstupné, výstupné aj periodické prehliadky v zamestnaní

Nadštandardná starostlivosť:
Návšteva ambulancie na dohodnutý čas
Návšteva mimo ordinačných hodín
Návšteva v domácnosti v pracovný deň aj vo sviatok
Konzultácie na telefón mimo ordinačných hodín

Celoročná nadštandardná starostlivosť:
Spočíva v individuálnom prístupe, predvolávaní pacienta na vyšetrenia, povinné aj nepovinné očkovanie, odbornej konzultácii pred cestou do zahraničia, ošetrení na dohodnutý čas aj mimo ordinačných hodín, návštevy doma v pracovný deň a vo sviatok, konzultácie na telefón 24 hodín denne